Katedra Pedagogiki Szkolnej
Wydziału Pedagogicznego

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie

orz Dom Spotkań z Historią w Warszawie

zapraszają

w dniach 19-21 października 2012

NA VII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ
„EDUKACJA ALTERNATYWNA– DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI”

pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący VII Międzynarodowej Konferencji:
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Sekretarz naukowy konferencji:
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT
Zasięg konferencji – międzynarodowa
Język konferencji: polski, niemiecki, angielski i czeski
Miejsce konferencji:
Dom Spotkań z Historią w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Data: 19-21.10.2012
 

Partnerzy projektu:

 

Obszary tematyczne konferencji to: ewolucja alternatywnych teorii i praktyk edukacyjnych w Polsce i na świecie, edukacja w i ku demokracji, miejsce innowacji dydaktycznych w systemie oświaty, bariery i możliwości rozwoju autonomicznych działań nauczycieli i rodziców, prawa dziecka i jego wychowawcy w toku socjalizacji oraz edukacji domowej, szkolnej i pozaszkolnej, twórcze działania nauczycieli w kreowaniu szkolnej rzeczywistości. W konferencji wezmą udział wybitni pedagodzy polscy oraz niemieccy, czescy, austriaccy, angielscy. Warsztaty metodyczne towarzyszące konferencji poprowadzą doświadczeni edukatorzy i trenerzy. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona postaci oraz systemowi wychowawczemu Janusza Korczaka, odbędzie się także pokaz filmu w reż. A. Forda pod tytułem „Sie sind frei Doktor Korczak”. Konferencja odbywa się w ramach Roku Korczakowskiego.

 

 

Rejestracja na konferencję została zakończona

 

Zaproszenie na konferencję

 

Informator Konferencyjny

 

Rada Programowa

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

 

Program konferencji

 

Opłata konferencyjna


(c) 2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | www.chat.edu.pl